Over tongentaal.nl

ZijnWoord.nl - Gods Woord dichtbijTongentaal.nl is een initiatief van Stichting ZijnWoord.nl.
Op de website van Stichting ZijnWoord.nl staan bijna 200 Bijbelstudies. Kort, helder, toepasbaar.

Stichting ZijnWoord.nl wil graag Gods Woord dichtbij brengen voor iedereen. 

Waarom een website over tongentaal

Over tongentaal, of spreken in tongen, is veel geschreven en gesproken. Er zijn veel meningen over.

Deze website wil niet de mening van één of meer mensen verkondigen, maar op eenvoudige en duidelijke manier laten zien wat de Bijbel zegt over spreken in tongen. Er zijn veel teksten die hierover gaan.

Door de Bijbelteksten, die op deze website worden genoemd, zorgvuldig te bestuderen, kunt u zich zelf een goed oordeel vormen over het spreken in tongen. Het is onze wens dat u door de vragen en antwoorden een duidelijker beeld krijgt van deze bijzondere gave, die God aan Zijn gemeente heeft gegeven.

Vragen en antwoorden over tongentaal Lees vragen en antwoorden over tongentaal.

...

 

© 2012-2021  Tongentaal.nl - Uitleg van vragen | Tongentaal.nl is een initiatief van Stichting ZijnWoord.nl